بهنام خواجه امینیان متولد 57مین روز از بهار هزار و سیصدوهفتادمین گردش خورشید و زمین به دور هم.... از دنیایی کاهگل ها...سرای قناتها...دیار عبادتها... شهری که نگینش قد برافراشته منارها به نشانه ازادی خواهی مردمانش برای رسیدت به اوج....من از دیاری میگویم که سه فصل دارد :اول تابستان بهاری،دوم پائیزی زمستانی و اوج همه فصلهایش محرم است... اینجا که من با شما میگویم یزد است... علاقه ام بردن قلم بر کاغذ و سیاه کردن سفیدی های اوراق دفترم در احوالات این روزگار است و شاید به همین دلیل بود که پیشه خبرنویسی و روزنامه نگاری را پیش گرفتم و حال در وبگاه قلم پارسی از دنیایی که در گوشه ای از ان میزیم دل نوشته هایی از خود را به اشتراک میگذارم... فکر کنم برای شناخت اولیه من کافی باشه!!!
  :: بهنام خواجه امینیان


   

94 و 95 :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥
نقد ادبی :: شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤
فاجعه... :: جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
حالا سلامی دوباره :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
مرد پارسی :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤
بهار امد :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
روزهای سخت میخواهی تمام بشوی؟؟؟ :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
بهانه ندارم :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳ :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳
بهترین گزینه :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
بازگشت :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳ :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
سهم من..... :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
صدای تو.... :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
دله دیگه..... :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
ماه اخر :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
و من..... :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
صنما.... :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
خبری.... :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
26م :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
من و جدای تو و دلنوشته بهار... :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
دروغ سیزده.... :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
تئاتر شعری برای تمام فصول..... :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
سال نو مبارک پریسا...... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
می رفت و می گفت.... :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
طرح من ... :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
شاید نباید باشم.... :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
پری پری پری... :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
برنامه روزانه .... :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
با زهم... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
کجاست آنهمه دینداری..... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
او.... :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
دلم تنگه :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
زندگی تضمین دار.... :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
بیخیال من :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
برای همیشه آزاد شد مهم ترین پیرمرد جهان.... :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
هیچوقت پست سیاسی را دوست نداشتم.... :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
صدا می آید :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
با زهم محرم :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
2ابان :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
این روزها :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
عرفه... :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
بی خوابم... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
دست مهربان رضوی.... :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
سوره ماه :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
مکتبی که تعطیل نمیشود :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢
همه زندگی من :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
فردا منمو پریسا :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
نیام شب بر فرق صبح :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
خالق شعر و نقش به یکباره رفت.... :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
حرف :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
دست مهربان کانون و جشنواره رضوی_مصاحبه با سایت سرو :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
تمام کنم/میکنی؟ :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
من و تو و سیاست...! :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
میگ....رن :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
26 اردی بهشت چه روزیست؟؟؟ :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
شاعر چه می خواهی؟ :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
یک خط از کاشنویس... :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
تو ، تو ، تو :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
مرگ در می زند :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
برای رو سیاه سربلند صحنه ها... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
اگر... :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
در شرح داغ مادر :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
ریاضیات شاعرانه.... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
مرگ :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
به بهانه همنوازان راز :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
سال نو آمد... :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
خبر خوش اول :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
من و تو دیوانگی و عاقلی.... :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
گریه را چگونه ببارم...؟ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
چه خوبه :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
این یکی هم تمام شد.... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
دلم تنگ شده برات قلم پارسی...! :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
خطبه صبر :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
چه کسی از مهدی خبر دارد؟ :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
اربعین امد... :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
حالم چطور است..؟ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
تقدیم به غم داران.... :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
این روزهای خودم و یه مشت ادم نمای بافضل و کمالات دور و برم :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
من...سکوت....این شبها :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
پسر آدم مرا بخود سخت مشغول کرده ای! :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه....(10) :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه...(9) :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه...(8) :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه...(7) :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه...(6) :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
محرم نامه...(5) :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
محرم نامه... (4) :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
محرم نامه... (3) :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
محرم نامه....(2) :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
محرم نامه....(1) :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
چه قربانی کنیم...؟برای چه قربانی کنیم....؟ :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
به فاصله 40روز تا اغاز محرم... :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
برگشتم...همه چی خوبه! :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
موسی و شبان.... :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
اسلام علیک یا امام رئوف... :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
خویش را با خدا بیابم... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
در راه است این چشمان... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
کاسه شیر من :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
سکوت میخواهم....از همه! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
چرا تبریک...؟ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
میلاد خون خدا.... :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
چه خبره اینجا... :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
بالاخره از پا افتادم.... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
عشق ما آغاز شد :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
صبحی گذشت... :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
سماع عشق... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
یه بار هم برای مامان و بابام... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
یه ماه شد.... :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تابستان در راه ، بوی امتحان میدهد! :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
شب میلاد و حس لعنتی ننوشتن...! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
بیش از هر کلمه ای، این روزها هوای گفتن دارد دلم...! :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
سلام :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
غریبانه های من با زهرا...(نامه اول،این نامه اشتباهی بود...) :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
به یاد فرهاد بی صدای کلاسم... :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
من چی شدم...(نامه ای به خودم_قسمت اول) :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
انجا فقط فاطمه بود... :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
دیگه کم کم بوی رفتن میاد...!ا :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
13 به در... :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
امدم با دلی پر از سبکی.. :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
تنهایی برای فکر :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
اخرین نوشته ام در سحرگاهان 1390.... :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
باران،تنهای.... :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
نماز اولین،دعای عاشقان نرود از یادتان.... :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
وعده زیبای حافظ، در اخرین فال نود،در 20 اسفند :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
تحویل شد.... :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
برای تنها ترین مینای که دیدم.... :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
جمعه های سخت،شنبه های تلخ... :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
دوباره سلام... :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
فغلا تبریک و حس اولیه بعد از کسب این افتخار... :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
یلدا.... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
و باز قصه از سر...انتظار از سر... :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
هیئت چهار منار :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
محرم.... :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
بامداد خمار :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
شعر من... :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
کودک قرن :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
تقدیم به عاشقان پایدار و ثابت :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
ایا هنوز زنده ای زنده کننده رودها...زاینده رود؟! :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
برای مهر پائیزی وطن :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
سلام ای میهن من در 17 شهریور..... :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
انا انزلنا فی لیله القدر... :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
خداحافظ ای مولا ی عشق... :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
همای رحمت :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
سای اسمانی :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
وصیت نامه ای از دوست..... :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
شرح وصفی بر بزرگی تو... :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
ما روزه و ثواب و نیازمندان....ما و یک نصیحت از شیخ بهایی :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
رمضان آمد.... :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
حرکاتی جالب در ادامه انتقادات و تهمت ها از شهردار در سطح شهر تهران... :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
حمایتی دیگر از مردم از سوی ایت الله دسغیب ، روحانی آزاده.... :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
نامه به خواهر محبوبم برای شادباش تولدش.... :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
ما ماندیم و خیال تو و گوش به خطبه سکوت تو.....ای شیخ صدوق :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
روز روز خواندن است :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
خبر روز شهر عاشقان :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
در یاد چمران :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
چمران..................چگونه باید از او یاد کنیم و بشناسیمش..... :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
باز هم ثابت کردیم سیاست ما در همه چیز ماست ، نه همه چیز ما در سیاست ما :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
فریدالدین حامد (عطار) :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
چند بیتی از شاعر عارفان :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
به عشق عارفان :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
به چشمانت شود تا من نشینم :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
خواجه نصیرالدین طوسی :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
مسیح آمد... :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩