بهنام خواجه امینیان متولد 57مین روز از بهار هزار و سیصدوهفتادمین گردش خورشید و زمین به دور هم.... از دنیایی کاهگل ها...سرای قناتها...دیار عبادتها... شهری که نگینش قد برافراشته منارها به نشانه ازادی خواهی مردمانش برای رسیدت به اوج....من از دیاری میگویم که سه فصل دارد :اول تابستان بهاری،دوم پائیزی زمستانی و اوج همه فصلهایش محرم است... اینجا که من با شما میگویم یزد است... علاقه ام بردن قلم بر کاغذ و سیاه کردن سفیدی های اوراق دفترم در احوالات این روزگار است و شاید به همین دلیل بود که پیشه خبرنویسی و روزنامه نگاری را پیش گرفتم و حال در وبگاه قلم پارسی از دنیایی که در گوشه ای از ان میزیم دل نوشته هایی از خود را به اشتراک میگذارم... فکر کنم برای شناخت اولیه من کافی باشه!!!
  :: بهنام خواجه امینیان


   

مسیح آمد...
دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بهنام خواجه امینیان ( نظرات )

آنکه آمد تا یک  گام جهان را به خاتم نزدیک کند..

گویند رسولان هنگام رسالت بر اثبات رسولی از جانب خداوند همراه خود معجزاتی دارند،

امامسیح تولدش هم معجزه بود،

آنکه آنگاه که مادرش هیچگاه مردی را در کنار خود ندیده بود،

و پاکی او باعث دادن هدیه گرانبهاومرتبه بلند از سوی خداوند به او شد وآن مادری کردن برای عیسی بود...

مژده تولد معجزه هم معجزه جوشیدن آبی بهشتی در زیر پای مادر و باربر شدن نخلی خشکیده و سوخته در میان بیابان ها بود...

مسیح آمد تا نوزادی باشد که در قنداق سخن گوید...

مسیح آمد تا مردی باشد که زنده کند کسی را که صدها سال قبل از او دفن و در سیل خاکها تجزیه شده بود تا از او برای گمراهان سوال کند از عالم موت...

مسیح آمد تا جهان آماده گردد برای خداشناسی

مسیح آمد تا آماه کند جهان را برای ظهور خاتم                                  

مسیح آمد تا بر صلیب شود و از صلیب راهی آسمان انتظار شود و منتظر ماند تا حجت بیاید و در کنارش  در پی اتمام کار ناتمام ستوده بر جهانیان طلوع کنند...

                                 میلاد مسیح بر مسیحیان مبارک...

                       میلاد مسیح بر  حق شناسان خدا شناس مبارک
:: برچسب‌ها: مسیح, میلاد مسیح