بهنام خواجه امینیان متولد 57مین روز از بهار هزار و سیصدوهفتادمین گردش خورشید و زمین به دور هم.... از دنیایی کاهگل ها...سرای قناتها...دیار عبادتها... شهری که نگینش قد برافراشته منارها به نشانه ازادی خواهی مردمانش برای رسیدت به اوج....من از دیاری میگویم که سه فصل دارد :اول تابستان بهاری،دوم پائیزی زمستانی و اوج همه فصلهایش محرم است... اینجا که من با شما میگویم یزد است... علاقه ام بردن قلم بر کاغذ و سیاه کردن سفیدی های اوراق دفترم در احوالات این روزگار است و شاید به همین دلیل بود که پیشه خبرنویسی و روزنامه نگاری را پیش گرفتم و حال در وبگاه قلم پارسی از دنیایی که در گوشه ای از ان میزیم دل نوشته هایی از خود را به اشتراک میگذارم... فکر کنم برای شناخت اولیه من کافی باشه!!!
  :: بهنام خواجه امینیان


   

به عشق عارفان
شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بهنام خواجه امینیان ( نظرات )

روزی آمد که گویند روز عرفان است ، عرفان خدائی از خاک پارس ها،روزی که باید عرفان را در سلوک ابرها جست.این روز زا با نام عطار به نام عرفان می نامند .

 این روز شاید همان روزِ زادروزِ بزرگِ سیر و سلوک کنندگان.....


روزی آمد که گویند روز عرفان است ، عرفان خدائی از خاک پارس ها،روزی که باید عرفان را در سلوک ابرها جست.این روز زا با نام عطار به نام عرفان می نامند .

 این روز شاید همان روزِ زادروزِ بزرگِ سیر و سلوک کنندگان نیشابور قدیم  تا به حال باشد. این روز شاید همان روزی باشد که در آن درویش گمنام تاریخ درِ دکان عطاری کفشی زیر سر نهاد و یا الله گفت و به روح جاودان پیوست .یا شاید روز پیوستن عطار به آسمانهای عرفان به معنای حقیقی باشد.

اما اینها مهم نیست آنچه مهم است درسی است که ما باید بگیریم و امروز را سرمشق خود قرار دهیم ، امروز هرچه هست روزی است که عرفان را از منظر یک داروساز محلی باید جست و به خود امیدوار شد که هر چند از عمرمان به بطالت گذشته باشد را باز هم می توانیم راه را یابیم و به کمتر از آن که تصور و فکر کنیم برای عارفِ عارفان، صاحب دلهای عاشقان راه یگانه عشقش را پیمائیم.

آری می شود که عطار سمبل ما باشد و باید بدانیم آن درویش متحول ساز هم در جامعه امروز و در کنارما هست. فقط کافی است کمی خود را از غفلت برهانیم.

به امیدی که همه ما عارفانه ، به آن عاشقانه باور پیدا کنیم و عرفان حقیقی را کامل درک کنیم و به آن 72 عارف تذکرة اولیاءِ عطار راه پیدا کنیم.
:: برچسب‌ها: عرفان, مفاخر, عاشقانه ها, از خاک پارس