محرم....

واژه ای که شاید معنایش مخصوص محرمان الهی است...

و ما سالهاست در درگه این وادی برای ورود به جرگه محرمان

به سینه و سر می زنیم ، نوکری ملت عاشق را می کنیم

دستانمان را به روی آستان بی نیازش می بریم و ندای عشق سر می دهیم 

. منتظریم سالی روزگاری از در میان پیروانی از پیروان این مکتب حقیقق انسانی قرار گیریم...

خدایا ما را با حسینی کن....نه یا حسینی

/ 0 نظر / 15 بازدید