خبری....

فروغ ستاره ها را ببین که چگونه تنازی میکنند امشب
گویی مژده عشقی دیگر میدهند....

(مرد پارسی...خیلی وقت پیش))

 
/ 1 نظر / 14 بازدید
رضوان

به دلیل نبود روز پسر در تقویم از همین جا روز مرد رو به همه پسرای مــرد صفت تبریک میگم[گل]