خبر خوش اول

خبر خوش اول هفته اینه که :
بعد از چند سال حالا راحت میتونم به وادی خبر برگردم
دیگه راحت خبرنگاری کنم و گزارش نویسی کنم بنام خودم نه نه نام افراد دیگر....
یعنی چهار روزی صبر کردم تا تائید شدن این واقعیت...
 
/ 1 نظر / 14 بازدید