ریاضیات شاعرانه....

حرفهای بسیار

در 

بغض های گلوگیر

حاصلش:

سکوت ناعادلانه...!

بهنام خواجه امینیان

متولد 1370/2/26

نگارش شده در :

صبحگاه 1392/1/15

****

پ.ن1: نوشته مخاطب خاصی دارد....

پ.ن2: هرگونه برداشت سیاسی و عشقی و.... آزاد و نظر فکری شماست و برای ما محترم است.

/ 0 نظر / 15 بازدید