مرگ

در گوش من حرف های پدر:

هر چیز قدیمی اش خوب ست!

***

سالها سوال پشت سوال...:

چرا؟چرا؟چرا؟

و این روزها

تو پاسخی شدی به هر چرا!

زخم قدیم

یک زخم بود و حاصلش :

زخم ،

 جزام ،

 مرگ....

حالا هر شب و روز یک زخمه بر قلبم زنی

و

نه جزامی _ نه مرگی

*****

شاید هم مرگ سهمیه بندیست...!

بهنام خواجه امینیان

متولد:1370/2/26

نگارش شده در صبحگاه بی امید:

1392/1/10 

/ 1 نظر / 12 بازدید
شاعر زنده

سلام شاعر شدن آسان است ولی شاعر ماندن سخت! شعر گفتن آسان است وی شعر خوب گفتن سخت! محمد صادقی رنجبر