بازگشت

حس برگشت یک مسافر دارم که بعد از مدتها کار

به خانه خود برگشته است

و نمی داند از کجا شروع کند 

به سراغ کدام قسمت از خانه برود

و همه جا را میخواهد سریع برود

....

قلم پارسی دلم تنگ شده برات

/ 0 نظر / 31 بازدید