چه خوبه

چه خوبه که تو را دارم قلم پارسی....

چه خوبه ان روزهای که میتونم بنویسم،چه خوبه ! چه خوبه!

روزهای که میام بی هدف اسم کاربری و رمزمو وارد میکنم و وارد بخش مدیریتت میشم و نمی تونم یه خط بنویسم تازه قدرتو میدونم...تازه میفهمم بعد از انهمه سایت و وبلاگ گروهی که نویسنده بود یه دونه وبلاگ کوچیک شخصی یعنی چی؟

همین که همه چیش مال خودته همین که هر وقت خواستی میتونی بنویسی،همه جاش قلم خودته، با اینکه مجازیه اما مثل دفتر خودت،اتاق خود ادم نفس های گرم ادم بهش خورده و رنگ و بوی خود ادمو گرفته یعنی خیلی.....

فردا شنبه ست..از اون شنبه معروفها که یه روزی میاد تا همه مون اغاز یه راه بشیم و نمیاد...اما فردا برای من میاد و من اغاز میکنم....

این روزها وقتی نمیتونم بنویسم ، مثل انوقتها که بی دغدغه مینوشتم داغون میشم....اما دوباره داره نوشتنها شروع میشه این مطمئنم.!

هنوز هم دلم برات تنگ شده قلم پارسی...برای ساده نوشتن و از دردام نوشتن بدون توجه به هیچ تکنیک نوشتنی...رعایت هیچ اصل رسانه ایِی؟بدون اعتنا به هیچ اصول ادبی!!!دلم برات تنگ شده قلم پارسی...

زود برمیگردم!

/ 0 نظر / 14 بازدید