وعده زیبای حافظ، در اخرین فال نود،در 20 اسفند

ساقیا آمدن عید مبارک بادت                           وان مواعید که کردی مرواد از یادت

 در شگفتم که در این مدت ایام فراق                برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی                    که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست            جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

 شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت               بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

 چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد                   طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح           ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

/ 0 نظر / 14 بازدید