2ابان

2 آبان را کسی نباید فراموش بکنه

2آبان

عروسی همه زندگی من

پریسا ی من 

نه با من....

/ 2 نظر / 17 بازدید
ماشا

سلام ... متوجه نشدم پر...تو اما نه با تو... وا حسین......

رها

[افسوس][افسوس][افسوس][افسوس] خیلی سخته