برای رو سیاه سربلند صحنه ها...

سعدی افشار

روسیاهی هایت بر صحنه تئاتر

ستاره ای درخشان در قلب و جان ماست....

((روح بزرگترین سیاه باز خنده ایران در کنار بزرگان و خوبان قرین رحمت باد و یادش گرامی))

 

 

 

بهنام خواجه امینیان و وبگاه قلم پارسی

این تسلی این درد را بر بازماندگان و هنرمندان از خداوند میطلبد.

31/1/91

/ 0 نظر / 18 بازدید