محرم نامه...(8)

آه چه رسم ایست....

آیییییییییییییییی مردم بخدا حسین را تازه کشته اند...

داغ را تازه بر دل گذاشته اند...

کجائید چذا تکیه ها را خلوت کرده اید...

چرا به سینه و سرتان نمیزنید...

((وای پسران ادم باز راه گم کرده اید...))

بهنام خواجه امینیان

متولد:1370/2/26

نگارش شده در:

1391/9/7

/ 0 نظر / 16 بازدید