سال نو مبارک پریسا......

انگار راستی راستی داره عید میشه

انگاری جدی جدی باید لباس نو ها دوباره به تن بشه

انگاری دوباره باید اول بشه بگم حول حالنا و هیچ اعتقادی به برآورده شدنش نداشته باشم

آره پری

دوباره سال نو شد و من تو کهنگی عشق تو موندم......

 سالت مبارک پریسا ی بهنام.....

/ 1 نظر / 17 بازدید
رضوان

سلام عیدتون مبارک سال خوبی داشته باشین