تقدیم به غم داران....

برای انان که با غمهایشان ما را سوزاندند...

....

بیخیال ، فعلا همین دل نوشته بس است....

تو همانی...

تو همانی که روزی راز پرواز را ز چشمانت می دیدم...!

همانی که حسرت را برمی انگیختی به شادی سیمایت...!

اما چه زیبا ظاهری داشتی ،        

و چه فسرده دلی

ای گل مینا

بهنام خواجه امینان

متولد1391/2/26

نگارش چهارشنبه

1391/10/6

/ 0 نظر / 15 بازدید