سماع عشق...

تازه ترین پروژه ذهنم که بعد سالها در حال به وقوع پیوستن است...

مجموعه نمایشنامه ای موسیقای در باب قیام عاشورا...کاری شاید متفاوت با بیان خاطراتی از ورق سرخ ترین روز بشر .....

نمایشی که مراحل نمایش نامه نویسی ان در حال نگارش است و به طور جدی تحقیقاتش داره  دنبال میشه!کاری که امید بسیاری به زیبا اجرا شدنش دارم.

اسم اولیه نمایش نامه مجموعه سماع عشق است با سه اپیزود به نام های : 1)روضه اول، 2)اخرین خاطره و 3)عارفانه عاشقانه

اطلاعات کامل تر از مراحل تحقیق و روند اجرای ان را کمکم بهتون میگم.

خدا کمکم بکنه!

/ 2 نظر / 11 بازدید
سولماز

یار ما چون گیرد آغاز سماع عرشیان در عرش دست افشانی کنند

آخوندی

عاشورا شدنی است نه شنیدنی کربلا بالیدنی است نه نالیدنی ------------------------------------- زهی سعادت!خدمت در زیر خیمه ارباب .موفق باشی آقابهنام.