عرفه...

عرفه معرف عرقان عارفانه ترین مرد زمان و زمین
بر تشنگان جام حقیقت و راستی نوش باد
و بر راه پویان عشق و آزادی تهنیت...
باشد که از مدرکان راه امیر عرفه باشیم....

/ 0 نظر / 23 بازدید