صدا می آید

از عمق این کوچه تاریک

از ژرفا های عمیق

ندا میدهند

می آید

از دور دست های نزدیک

انکه رفت...!

چراغها را خاموش نکن!

از همین راهی که گذر کرده

قسم 

به رفتنش

بر می گردد

وقتی که وقتی نیست.....!

 

((مجموعه با پری زندگی،بی پری مرگ-بهنام خواجه امینیان))

/ 1 نظر / 16 بازدید
رها

خیلی زیبا بود بهنام[دست][دست][دست][دست] خیلی خوشم اومد ازش[قلب]