چه کسی از مهدی خبر دارد؟

ببخشید آقایون ، خانمها
این آدرس را میدونید کجاست؟
بزرگراه انتظار،خیابان موعود ،کوچه فرج،منزل یوسف زهرا...!

/ 1 نظر / 19 بازدید