پسر آدم راه گم کرده ای..!
رویایی که شاید بزودی برایم واقعیتی شود شیرین..
این نام را بیاد بسپارید:
پسر آدم راه گم کرده ای..!
 
/ 0 نظر / 5 بازدید