من و تو و سیاست...!

گرما گرم انتخابات

و من در تب و تاب عهد شکستن

من در مسیر خلاف جهت باور امت...

من پایبند عهد عارفانه خود

و بی قرار شراب لبهای تو

چه درهم برهمی شده سیاست و عشق

چه درهم برهم تلخ و  شیرینی....

خود خدا دعا کند ما را ...!

 

/ 0 نظر / 19 بازدید