26م

20 روز دیگه
وقتی همچین لحظه های از شب برسه
اگه نیاد و بگه 
بهنامم تولدت مبارک
نمیخوام عشقم و نفسم بگم
اصلا بهنام هم نگه
اگه نگه
اقای خواجه امینیان تولدت مبارک 
انهم با صدای خودش
دق کردنم حتمیه
به بزرگd خدا قسم
پریسا

 

 

 
/ 0 نظر / 11 بازدید