امدم با دلی پر از سبکی..

قرار بود 12 ساعت از شهر بزنم بیرون و 12 ساعت از دنیای نت و ارتباطات خودم را دور کنم تا همه تصمیم هامو بگیرم یعنی 24 ساعتی که در پست دیروز گذاشتم....

اما:

12ساعت تنهایی بیرون از شهرم شد 24 ساعت ، باران ، سرمای بهاری ، فکر در مورد گذشته ها ، اندیشیدن برای راه پیش رو ، هیجان عشق مخفی ، اتش کنده های خیس خورده داخل شومینه ، بوی نفت جمع شده در بخاری نفتی پلار ، لباس های شسته شده به دست خدا ، و ابکشی شدن در میان قدم زدنهایم ، همه و همه دست به هم داد تا سبک بشم !

جای همه تون خالی چه هوای صاف و سبکی ، سبک شدم...!

اخیش

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
سولماز

جای ما را خالی کردی ؟