بی خوابم...

نمیدونم
امشب و مثل این چند شب های گذشته
چجور خوابیدی؟راحت خوابیدی؟خوب خوابیدی؟
اصلا کی پیشت خوابیده؟
کی بهت بوس داد بری بخوابی؟
کی برات ارزوی خواب بی دغدغه را کرد؟
کی ...
اصلا با کی خوابیدی؟
اما پری جونم
من هنوز بیدارم تا بیای و بهم بگی:
*بهنام دیونه اخرش از پا در میای برو بخواب...
*بهنام شعر محرم گفتی منم دعا کن ولی تو را به امام حسین برو بخواب خودتو اذیت نکن...
*بهنام عزیزم خوب بخوابی/خواب های طلایی ببینی...
پری بهنام کجایی؟خوابم نمیبره!!!
پری
آی پری
تو کجایی؟
تو کجایی؟؟؟

/ 0 نظر / 21 بازدید