در راه است این چشمان...

هر شب

                             صفر عاشقی

                                                        یک شهر را

                                                                                بوی پیپ تو فرا میگیرید....!

و تو کجا رفته ای؟

ای عاشق ،

کجا؟

...

سالهاست

دخترک

                  تنها

                                          پشت پنجره

                                                         منتظر

بدیدار قامت سیاه فام توست...!

....

حالا دیگر 

                   بیایی و نیایی سودی نیست

            دیشب

                       دو چشمش

                                         بعد سالها

                                                      پشت پنجره

براه تو

            سفید شد....

بهنام خواجه امینیان

متولد 26/2/1370

نگارش شده در تاریخ

مرداد 1391

/ 1 نظر / 12 بازدید