صبحی گذشت...

صبحی گذشت....صبحی دیگر از آدینه های روزگار

و نیامدی تو

تو که باید می آمدی تا چشمهای خسته من هفت روزی دیگر دنبال تو نگردد،

دیگر توان گشتن ندارم

بیا گمشده شهر....

 

بهنام خواجه امینیان

متولد 26/2/1370

نگارش شده در:

پائیز 1390

/ 0 نظر / 11 بازدید