برای همیشه آزاد شد مهم ترین پیرمرد جهان....

ماندلا
ماندگارترین زندانی
روشن ترین اندیشه آزادی خواهی در آپارتاید قاره سیاه ها
طبق اخبار رسمی دقایقی پیش درگذشت....
1918-2013

 
/ 1 نظر / 20 بازدید