بی تو ای شاه بانو ی شعرها

سرودن معنا ندارد

لطف نما

نگاهت را بنواز

بر قلم شکسته ی مردی حقیر

 

( آخرین جمعه بهار عاشقان بخیر........مرد پارسی)

/ 1 نظر / 18 بازدید