محرم نامه...(9)

آآآآیییییییی سینه زنها،

حسین فریاد زنان،

شما که ده شب و روز برای داغ ظهر عاشورا گریه کردید،

شما که بر سینه ها زدید از برنی شدن خورشید...

با شما ئیم

شما

درست در همین لحظات که حسین آن عشقتان سر میبرند دارید خود را تکه تکه میکنید برای یک ظرف قیمه...

((آه پسر ادم باز راه گم کرده ای...))

بهنام خواجه امینیان

متولد1370/2/26

نگارش شده در

ظهر عاشورای 1390(بازنویسی عاشورای1391)

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه

محرمم چه زود گذشت... حیف...